Řídicí a validační software

Řešení pro validaci, vizualizaci a řízení měření

 • Softwarové platformy pro instrumentaci a analyzátory
 • Založené na bezpečné webové technologii HTML5
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
Filtr
3 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Systém potvrzení kvality pro zkapalněný zemní plyn (L-QRS)

Softwarové řešení pro efektivní nakládku zkapal. zemního plynu

 • Okamžitá dostupnost osvědčení jakosti & náložního listu, na základě měření jakosti v reálném čase 
 • Certifikace NMi, v souladu s požadavky ISO 8943, GPA 2172, ASTM 4784, GIIGNL
 • Výpočty množství energie, hmotnostní bilance při nakládce a fakturační doklady pro vratný plyn

SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software

Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví

 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP

Software pro management analyzátorů CalSys

Řešení pro management analyzátorů a sběr dat (AMADAS)

 • Účinné monitorování výkonnosti a technických parametrů kvalitativních měřicích přístrojů (QMI)
 • Automatická validace analyzátorů a statistické řízení procesů
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Optimalizace provozu plynových chromatografů a důležitých procesních analyzátorů
e-mail
Kontakt