PipePatrol Batch Tracking

Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů

 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu
Show related services

PipePatrol Batch Tracking

Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů

 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu
Show related services

Přehled

Určení polohy šarže daného produktu a polohy směsi dvou následujících produktů umožňuje přesnou predikci doby příchodu a množství čistého produktu, které bude k dispozici. Navíc je snadnější oddělit rozhraní od samotného produktu, a tedy i dosáhnout lepší efektivnosti a vyšších výnosů.

Tento modul systému PipePatrol sleduje každou dávku a rozhraní v produktovodu, ve kterém jsou postupně přepravovány různé produkty, např. benzin, nafta a petrolej. Zajišťuje bezpečný provoz a dosažení optimálního využití kapacity produktovodu. Provozovatel tak má minimální objem zbytků a vyšší celkový výnos. Pro dosažení ještě lepších výsledků přijímá modul PipePatrol Batch Tracking data z přístrojů rozmístěných podél produktovodu, např. hustoměrů nebo ultrazvukových průtokoměrů, např. příložného průtokoměru KROHNE OPTISONIC 6300.

 • Sledování šarží a rozhraní mezi nimi
 • Výpočet předpokládaného času začátku šarže
 • Výpočet rozhraní mezi šaržemi
 • Výpočet objemu čistého média/zbytku
 • Synchronizace rozhraní s dalšími senzory v potrubí umožňuje zlepšení predikce

Související výrobky
0 / 0
Související řešení
0 / 0
e-mail
Kontakt