PipePatrol Data acquisition

Systémy přenosu dat pro produktovody

  • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
  • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Show related services

PipePatrol Data acquisition

Systémy přenosu dat pro produktovody

  • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
  • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Show related services

Přehled

Spolehlivý přenos dat ze senzorů v terénu je základem pro informovaná rozhodnutí ve velínu. Ve spolupráci s našimi partnery dodáváme řadu spolehlivých systémů pro sběr a přenos dat. Tyto systémy jsou založeny na infrastruktuře zajišťující velmi spolehlivý přenos a komponentech pro kódování dat.

V různých měřicích stanicích jsou k údajům o průtoku, tlaku a teplotě přidávány přesné časové značky; pak jsou tyto údaje přenášeny do řídicího systému. Velmi robustní přístroje a komponenty zajišťují spolehlivý přenos dat na požadované vzdálenosti i za nepříznivých okolních podmínek při kolísajících teplotách. Varianty přenosu dat, např. internetové připojení zabezpečené pomocí linky VPN a SHDL, mobil, rádiová linka, připojení WLAN, se vždy přizpůsobují místním podmínkám a zajišťují optimální přenos dat.

  • Komplexní varianty přenosu pro jednotlivé typy infrastruktury, např. bezpečné připojení k internetu přes VPN a SHDSL, mobilní a rádiové linky, připojení WLAN
  • Přizpůsobení místním podmínkám a zajištění optimálního přenosu dat
  • Kompletní, dobře uspořádaný systém od jednoho výrobce

Související řešení
0 / 0
e-mail
Kontakt