PipePatrol Health Check

Kompletní audit detekce netěsností v produktovodech a potrubích

 • Kompletní audit všech součástí detekce netěsností v produktovodu nebo potrubní síti provozovatele
 • Systém PipePatrol Health Check kontroluje všechny důležité aspekty, fyzický stav, výkon i soulad s normami a nařízeními
Show related services

PipePatrol Health Check

Kompletní audit detekce netěsností v produktovodech a potrubích

 • Kompletní audit všech součástí detekce netěsností v produktovodu nebo potrubní síti provozovatele
 • Systém PipePatrol Health Check kontroluje všechny důležité aspekty, fyzický stav, výkon i soulad s normami a nařízeními
Show related services

Přehled

PipePatrol Health Check je kompletní systém pro audit technologií a postupů řízení při detekci netěsností produktovodů, který zkontroluje všechny součásti a aspekty detekce netěsností v produktovodu nebo potrubní síti provozovatele a ověří, zda celý systém detekce netěsností správně funguje.

Jedná se o nejkomplexnější dostupný program pro audit detekce netěsností v produktovodech. PipePatrol Health Check ověřuje fyzický stav systému a zařízení, výkon systému, jeho soulad s platnými normami a předpisy včetně API, 49 CFR 195, CSA Z662 a TRFL, a také další důležité aspekty, například připravenost organizace k řešení havárií a neočekávaných stavů. Ověření provádějí specialisté na základě 35 let zkušeností s detekcí netěsností ve více než 400 projektech produktovodů.

PipePatrol Health Check je možno spustit se základní sadou zkoušek, které prověří nejdůležitější součásti systému. Později je možno zkušební program rozšířit na kompletní sadu zkoušek včetně dlouhodobých zkušebních strategií. Díky tomu je zajištěna trvalá spolehlivost a zdokonalování. V každém případě se doporučuje provádět úvodní a pak opakované testy, příp. zkoušky požadované úřady, aby byla zajištěna konzistence výkonu po celou dobu používání systému.

 • Nejkomplexnější dostupný kontrolní program, který zahrnuje
  • Základní aspekty
  • Fyzický stav systému
  • Výkon systému
  • Soulad s platnými normami a nařízeními (API, CSA, TRFL, atd.)
 • Kontrolu provádějí specialisté na základě 35 let zkušeností s detekcí netěsností ve více než 400 projektech produktovodů a potrubí

Související řešení
0 / 0
e-mail
Kontakt