PipePatrol Predictive Modeling

Systém pro predikci stavu produktovodu

  • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
  • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
Show related services

PipePatrol Predictive Modeling

Systém pro predikci stavu produktovodu

  • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
  • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
Show related services

Přehled

PipePatrol Predictive Modeling je simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních podmínek a ručně zadaných dat. Modul predikce využívá simulační jádro na principech mechaniky tekutin, které trvale získává reálné hodnoty ze snímačů v produktovodu. Simulace probíhá paralelně a poskytuje informace o termodynamice a podmínkách proudění.

Online moduly pro sledování a statickou predikci vytvářejí prognózu budoucích událostí a stavů simulovaných produktovodů. Funkce editace (Rule Editor) umožňuje zadávat mezní hodnoty pro snímače v terénu, jejich překročení pak spustí výstražnou signalizaci. Lze definovat různé typy pravidel, například předběžné a spouštěcí výstrahy. Prediktivní grafy umožňují obsluze sledovat aktuální naměřené i budoucí vypočtené hodnoty. Případné překročení mezí je zobrazeno graficky a lze jej exportovat např. do formátu CSV.

  • Trvalá kontrola výskytu nedovolených provozních podmínek v produktovodech
  • Prediktivní simulace stavu produktovodu na základě volitelného zásahu obsluhy do procesu
  • Modulární architektura: instalace na libovolném počítači ve společné síti se servisním počítačem

Související výrobky
0 / 0
Související řešení
0 / 0
e-mail
Kontakt