PipePatrol Stress Monitoring

Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti

 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech
Show related services

PipePatrol Stress Monitoring

Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti

 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech
Show related services

Přehled

Produktovody jsou trvale mechanicky namáhány při běžném provozu a pracovních cyklech. Vnější vlivy, např. teplotní výkyvy, mechanické otřesy a vibrace mohou zvýšit tlak média v potrubí. Každé překročení návrhového tlaku může výrazně ovlivnit životnost produktovodu. Platné předpisy často vyžadují, aby obsluha zaznamenávala a vyhodnocovala tyto jevy.

Tento modul systému PipePatrol sleduje namáhání produktovodu bez zásahu obsluhy, a proto poskytuje základní data pro posouzení zbývající životnosti produktovodu. Software sleduje hodnoty tlaku v měřicích místech podél produktovodu a porovnává je s tlakovými stupni podle DIN 45667 a v souladu s nařízením TRFL 2017. Tyto výsledky usnadňují plánování prediktivní údržby, aby byla zajištěna potřebná kontrola integrity dříve, než dojde ke kritickému stavu.

 • Zajišťuje základní údaje pro posouzení stárnutí produktovodu a výpočet jeho zbývající životnosti
 • Sleduje překročení návrhového tlaku a cykly zatížení pro každé měřicí místo
 • Zaznamenává tlakové cykly pro plánování příští kontroly integrity
 • Tlakové cykly se počítají v souladu s průmyslovou normou DIN 45667

Související výrobky
OPTIBAR PC 5060
Snímač tlaku pro náročné aplikace měření tlaku a výšky hladiny
 • Robustní provedení s keramickou membránou odolnou vůči abrazi a korozi
 • 25 mbar…100 bar; max. +150°C
 • Různé typy závitových, přírubových, hygienických a dalších provozních připojení
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
Související řešení
0 / 0
e-mail
Kontakt