PipePatrol Theft Detection

Systém pro detekci krádeží produktů

 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje
Show related services

PipePatrol Theft Detection

Systém pro detekci krádeží produktů

 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje
Show related services

Přehled

Podle zprávy organizace CONCAWE z roku 2018 jsou krádeže hlavní příčinou havárií produktovodů: ilegální odběry způsobují více než 35% všech nehod. Detekce a lokalizace krádeží, a to i v případě, že jde o malé krátkodobé odběry produktů, představují pro provozovatele spoustu práce navíc a způsobují řadu provozních problémů.

Modul PipePatrol Theft Detection využívá pro rychlou a spolehlivou detekci a lokalizaci nepovolených nebo nelegálních odběrů produktu, tedy krádeží, speciální funkci rozpoznávání vzorců. I pro malé objemy vyšle systém výstrahu během několika minut, takže je možno přistihnout zloděje při činu. Systém zašle určenému personálu e-mailem výstražnou zprávu s integrovanou lokalizací místa krádeže pomocí Google Earth®, což umožní operačnímu týmu koordinovaně a rychle zasáhnout. Pro identifikaci skutečného času a místa krádeže pak firma KROHNE rovněž poskytuje následnou analýzu události.

 • Zajišťuje výstrahu a zprávu o krádeži prostřednictvím e-mailu
 • Obsahuje webové uživatelské rozhraní KROHNE SynEnergy v3
 • Umožňuje rychlou reakci operačního týmu díky zprávě a určení místa pomocí Google Earth®
 • Kompatibilita se všemi zařízeními podporujícími HTML5, e-mail a Google Earth® (např. Android, IOS, Windows)
 • Doplňková analýza a rozbor po krádeži

Související výrobky
0 / 0
Související řešení
0 / 0
e-mail
Kontakt