PipePatrol Tightness Monitoring

Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností

  • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
  • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
  • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu
Show related services

PipePatrol Tightness Monitoring

Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností

  • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
  • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
  • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu
Show related services

Přehled

Malé a postupně vznikající netěsnosti často nejsou zjištěny standardními metodami, jelikož změny tlaku a teploty podél potrubí zakryjí případné malé ztráty. Běžné metody pro jejich zjišťování vyžadují mnoho času a peněz.

PipePatrol Tightness Monitoring je metoda pro detekci postupně vznikajících netěsností na základě hodnot ze standardních snímačů tlaku a teploty. Tento systém plně odpovídá požadavkům TRFL 2017 a VdTÜV Bulletin 1051. Automaticky generuje protokol v souladu s těmito předpisy, systém byl schválen nezávislou oficiální institucí. Díky modulu PipePatrol Tightness Monitoring není nutno provádět klasické tlakové zkoušky produktovodu vodou, protože systém využívá parametry skutečného plynu nebo kapaliny v produktovodu, a nedochází tak k narušení běžného provozu.

  • Splňuje požadavky TRFL 2017 a VdTÜV Bulletin 1051
  • Export dat pro další analýzu jinými nástroji
  • Možnost dodatečného doplnění do stávajících systémů (OPC-Server)
  • Schválení nezávislou institucí

Související výrobky
0 / 0
Související řešení
0 / 0
e-mail
Kontakt